Byggeår: 1920
Bruttoareal: 1354 m²
Tomtestørrelse: 1260 m²

Symrevegen 1A, 1B, 1 C og 3A

Hjellum, Hamar

Symreveien 1 A er en stor, innholdsrik bygning som består av både
næringsdel og boligdel. Næringsdelen har et romslig forretningslokale,
flere lagerrom, kontorer, toaletter, spiserom, garasjer med mer. Boligdelen
har til sammen fire fine leiligheter – to koselige 2-roms på hhv 57 og 60
kvm, samt en 3-roms og en 4-roms, begge på 113 kvm. Den minste 2-
romsen ble pusset opp i 2018.
Bygget går over tre etasjer pluss kjeller, og er originalt fra 1920. Det tilhører
også et lagerbygg fra 1982. Det er utført flere oppgraderinger igjennom
årene, og eiendommen fremstår som godt egnet til dagens bruk.