Om Eiendom 1

Eiendom1 AS ble stiftet i 2018, og har på kort tid opparbeidet seg en solid eiendomsportefølje. Stifterne har bakgrunn fra bil- og teknologibransjen, og tatt med seg verdifull erfaring inn i det nye satsningsselskapet Eiendom1 AS.

Eiendom1s kortsiktige mål er å ha en eiendomsportefølje verdsatt 100 millioner innen utgangen av 2021.

Ansatte

Martin Hagen

Styreleder og prosjektleder

martin@mh-invest.no

97735593

Claudio Ahumada

Daglig leder

claudio@caainvest.no

93426272

Roger Bronken

Prosjektleder

roger@rbinvest.no
91805738

Romualda Jarutyte

Regnskapsmedarbeider

regnskap@caainvest.no