Byggeår: 1975
Bruttoareal: 1210 m²
Tomtestørrelse: 6200 m²

Verdal

Verdal

Eiendommens betegnelse

Gnr. 18 Bnr. 1025 i Verdal kommune

Eiendomstype

Næringseiendom.

Innhold

Kontorbygg fundamentert på støpte pilarer. Bygning i en etasje av isolert bindingsverk. Utvendig og innvendig renovert i senere tid. Inndelt i kontorer, spiserom og sanitærrom. Elektrisk oppvarming og ventilasjonsanlegg. Generelt god standard og godt tilpasset.

Lagerbygg to-delt kaldtlager med brannklassifisert delevegg i mur. Støpt golv. Overbygning av limtre-buer. Utvendig kledd med trepanel og stålplater. Bølgeblikktak. En port mot øst og og 2 porter mot sørvest. Avdelte rom er isolert. 2 hemser/mezzaniner på til sammen ca 100 m2. Normalt god standard alderen tatt i betraktning, men noe preg av bruk og slitasje. Noe gjenstående arbeider med utvendig stållatekledning. Størrelsen på bygget gjør at det er en del ledige arealer, basert på dagens drift.

Eldre bolighus på ringmurer. Isolert bindingsverkshus med carport. Inneholder kjøkken, stue og 4. soverom. Innvendig noe oppusset. Utvendig er huset preget av alder og bruksslitasje.

Det gjøres oppmerksom på at lekestue ikke medfølger handelen.

Standard

Eiendommen er normalt godt vedlikeholdt og oppgradert, men likevel noe preg av alder og bruksslitasje. Dette gjelder spesielt utvendig på bolighuset.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til på Ørin Industriområde i Verdal kommune. Lett tilgjengelig område med flere typer næringsvirksomhet. Nært til Kværner området, E6, kai, transportfirma, etc. og kort veg til Verdal sentrum.

Adkomst

Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

Byggemåte

Næringseiendom beliggende på Ørin Industriområde, meget sentralt beliggende i forhold til annen industri og næringsvirksomhet på området.
På tomta som er på ca 6,2 daa, ligger ett kontorbygg som er oppsatt i 1975, renovert i senere tid. I tillegg et stort lagerbygg, oppsatt i 1974 og tilbygd i 1977. På eiendommen står det også en utleiebolig med adresse Brennevegen 1. Bygget antas å være oppsatt på 1970 tallet, og ble flyttet til nåværende tomt på 1990 tallet.

Tomten

Flat hjørnetomt, godt eksponert mot veg og enkel adkomst.

Parkering

Parkering på tomten.

Byggeår

Næringseiendom Byggeår 1970 tallet. Rehab. – år 2010
Lager/verksted Byggeår 1974. Rehab.- år 1977
Bolig Byggeår 1970. Rehab. år 1990

Areal

Kontor: 110 kvm Bta
Lager: 1000 kvm Bta
Bolig: 100 kvm Bta